استفاده از طریق نرم افزار Ovatel

برای بدست آوردن بهترین نتیجه ، هر روز چرخه قاعدگی خود را در اپلیکیشن Ovatel خود ترسیم کنید. ترسیم چرخه قاعدگی به مدت 3 ماه متوالی باعث می شود که شما بدانید چه زمانی بیشتر از همه تخمک گذاری می کنید تا سریعتر باردار شوید.

 

1- لنز اواتل را با کمی فشار از پایه جدا کنید

2- لنز مشکی را مانند شکل به پایه وصل کنید

3- لنز گوشی را با لنز موبایل در یک ردیف قرار می دهیم

4- سپس لنز و دوربین را مقابل منبع نور قرار میدهیم و صبر میکنیم تا تصویر واضحی از آن ظاهر شود سپس از آن عکس میگیریم و تصویر را برای بررسی بیشتر بزرگ میکنیم.

5- سپس از اپلیکیشن اواتل برای تطبیق عکس خود با نمونه های موجود استفاده می کنید تا متوجه شوید حال در کدام فاز از چرخه قرار دارید.

 

185,000 تومان افزودن به سبد خرید

back to top